شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

استفاده از اطلاعات واقعی در زمان ثبت نام و جلوگیری از درج اطلاعات غیر واقعی که عواقب آن به عهده خود مشتری می باشد .

قانون 2

کلیه سفارشات در سایت به صورت پس کرایه می باشد یعنی هزینه پست درب منزل توسط مامور پست دریافت می شود .

قانون 3

درج شماره موبایل در زمان ثبت نام ضروری می باشد جهت اطلاع رسانی های آتی .