جدید ارزان شد! آلو خورشتی محلی نمایش بزرگتر

آلو خورشتی محلی

محصول جدید

آلو خورشتی محلی 

آلو خورشتی محلی

19,000 تومان

-1,000 تومان

20,000 تومان

سایر ویژگی‌ها

تامین کننده سوغات سرای هورامان ( نودشه )
وزن یک کیلو گرم

نظرات

مشخصات

تامین کننده سوغات سرای هورامان ( نودشه )
وزن یک کیلو گرم