تاریخ : شنبه، 29 دي ماه، 1397
موضوع : گزارش تصویری

زمستان زیبای هورامان

عکاس : شهریار ویسی زاده / باغات دوریسان چشم اندازی را در مقابل لنز دوربین ایشان به نمایش گذاشت که در ادامه گوشه ای از مناظر زیبای مورد نظر بانضمام چند تصویر طبیعت برفی هورامان تقدیم حضور کاربران ارجمند می نماید.طبیعت برفی هورامان

 

منبع : پاوه پرس


عکاس شهریار ویسی زاده باغات دوریسان چشم اندازی را در مقابل لنز دوربین ایشان به نمایش گذاشت که در ادامه گوشه ای از مناظر زیبای مورد نظر بانضمام چند تصویر طبیعت برفی هورامان تقدیم حضور کاربران ارجمند می نماید

منبع این مقاله : :پاوه گشت
آدرس این مطلب : http://pavehgasht.ir/63/زمستان-زیبای-هورامان/